دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی شروع به کار کرد.

حضور انجمن ژنتیک ایران در همایش بیوتکنولوژی ایران

 همراهان همیشگی انجمن ژنتیک ایران

انجمن ژنتیک ایران در حاشیه همایش بیوتکنولوژی همراه شما می باشد.

جهت آشنایی با انجمن از غرفه انجمن دیدن به عمل آورید.

 

@iraniangenetics